Det har seg slik at her til lands så er alle former for pengespill underlagt monopol. Norsk Tipping og Rikstoto er enerådende når det gjelder å tilby tipping på idrett, og førstnevnte byr også på et visst tilbud av online casino-spill.

På nettet kan norske spillere finne et utall av andre operatører. Det kommer hele tiden nye casino, som https://sportaza.com/no/, som retter seg mot det norske markedet. Ingen av dem har en lisens utstedt i Norge. De driver i stedet med lisenser fra utenlandske myndigheter. Svært mange har lisens fra Malta, som har utviklet seg til Europas viktigste nettcasinonasjon.

Denne situasjonen har ført til en del kinkige utfordringer for norske myndigheter. Internasjonal lov gjør det praktisk umulig å forby norske kunder tilgang til online casino basert utenlands. Allikevel har mange forsøk blitt gjort på å begrense vår evne til å spille hos slike selskaper.

Det har, for eksempel, blitt gjort innstramminger av måten utenlandske nettcasino kan reklamere på i Norge. Man har også forsøkt å begrense norske kunders evne til å overføre penger til og fra casinoene. Ingen av delene har ført til nedgang i spillingen. Dette har gjort at enkelte foreslår at Norge skal innføre egen lisens for nettcasinoer, noe som allerede har skjedd i Sverige etter mangeårig strid. 

Fordelene inkluderer bedre kontroll og økte skatteinntekter

Skatt er en viktig inntektskilde for staten

Det er i all hovedsak to argumenter som taler for å gjøre online casino lovlig i Norge ved å utstede norske lisenser. Nummer én er økt kontroll. Hvis et casino har lisens fra Norge, må det følge norske lover og regler. Norske myndigheter vil altså regulere hva slags reklamer som er lov, hvilke spill som gjelder, hvilke grenser man skal ha for hvor mye en person kan spille, m.m. Slik situasjonen er nå har norske myndigheter ingenting de skulle ha sagt om hvordan selskapene opererer. Mange synes dette er en uutholdelig situasjon.

Argument nummer to er at Norge taper store skatteinntekter på at folk her til lands spiller på casinoer som er basert i andre land. Hvert år omsetter norske spillere for milliarder av kroner hos disse online spilleselskapene. Ikke ett øre kommer tilbake i statskassa i form av skatteinntekter. Hvis man kunne ha nettcasino som faktisk hadde sine hovedkontorer her til lands, ville all norsk spilling kunne skattlegges. Her er det snakk om å tjene inn mangfoldige hundre millioner i året. Mange påpeker at pengene Norsk Tipping bidrar med hvert år til norsk breddeidrett kunne blitt mangedoblet hvis vi i tillegg kunne kreve skatt fra nettcasino.     

Sterke krefter står steilt imot

Til tross for de to store argumentene som taler for at det vil lønne seg å utstede lisenser til private nettcasino, er det lite som tyder på at noe slikt vil komme med det første. Mektige politiske krefter vil aldri godta noe slikt. Det skyldes en rekke omstendigheter, men sentralt står ønsket om å styrke Norsk Tipping. Man mener at Norsk Tippings store bidrag til lokale idrettslag og andre verdige formål gjør at institusjonen må få fortsette – uten konkurranse utenfra. Løsningen blir da å fortsettes å bekjempe de utenlandske aktørene.