Ingredienser

1/3 søt vermut
1/3 tørr vermut
1/3 Pastis

Tilberedning

Stir – cocktailglass.