Når man kjøper en bakke egg på butikken, er de gjerne stemplet med en holdbarhetsdato. Denne datoen er i henhold til et EØS-direktiv, som sier at egg skal stemples med en holdbarhet på maks 28 dager etter verping. Grunnen til dette er at det dessverre enkelte steder innen EU finnes land med forekomster av salmonella i egg, og da det er fri flyt over landegrensene er det satt en generell grense.

Egg fra Norge, Sverige og Danmark regnes imidlertid som trygge, og med korrekt oppbevaring i kjøleskap på rundt +4 grader, kan de med letthet holde seg minst dobbelt så lenge.

Er man i tvil om eggene er dårlige, anbefales det å knekke dem enkeltvis i egen skål, slik at et eventuelt dårlig egg ikke påvirker de andre.