Ingredienser

10 g. krystallsoda eller 4 g. kaustisk soda pr. liter vann

lag rikelig med lut. 10-20 liter til 1 kg. tørr lav

lut laven i et stort plastkar ½ til 1 døgn

Tilberedning

skyll den i rennende vann i ett døgn