I dag regnes poteten som en av de mest brukte grønsakene i verden, og det er vel ingen som reflekterer i særlig grad over den lenger. Den hører liksom med til det meste.

Men det har ikke alltid vært slik. I begynnelsen da poteten kom til europa og Norge på det tidlige 1700-tallet, trodde man det var “djevelens frukt” og mange vegret seg mot å smake på den, langt mindre spise den som del av et helt måltid.

Dette fordi den spiselige delen vokste under jorden, den er ikke nevnt i bibelen, og fordi mange simpelthen misforsto plantens biologiske fysikk og spiste stilken og bladene, og ble syke da disse delene av potetplanten inneholder solanin. Et giftstoff som gjør planten uegnet til hverken menneske- eller dyrefor.