Ingredienser:
I 5dl melk, kefir eller myse blander man opp 4 egg tilsetter mel til tynnrømme konsistens tar opp 1/2 teskje bakepulver og rører inn mel til tykkrømmekonsistens til slutt tar man opp 2 ss olje og smaker med salt.

Fremgangsmåte:
Stekes

Mer om RUSSISKE LAPPER

H3: Kulturell bakgrunn for Russiske Lapper

I det fjerne nord, i det kalde, tøffe, men likevel vakre landskapet i Russland, finner vi de Russiske Lappene, også kjent som urbefolkningen Saami. De bor i den nordvestlige delen av Russland, hovedsakelig i Murmansk-regionen, og er en viktig del av områdets kulturelle identitet. Med røtter som dateres tilbake til steinalderen, bærer deres historie vitnesbyrd om en dyptgående forbindelse til naturen, spesielt treliv og reindrift.

H3: Språk og kultur hos Russiske Lapper

Saami-språket er en viktig komponent i deres kultur og identitet, selv om det nå trues av utryddelse, med færre enn 2000 morsmålscasami-talere igjen i Russland. For å bevare deres særegne kultur, foregår det nå et aktivt arbeid for å fremme og oppmuntre unge Saami til å lære og bruke deres tradisjonelle språk. Saami-folkets kultur og identitet blir i stor grad definert av deres kobling til sine tradisjonelle livsstiler. Reindrift har vært en viktig livsstil for Saami-folket, og selv om mange nå har flyttet til byer og tettsteder, er reindrift fortsatt et sentralt aspekt av deres kultur.

H3: Levemåte og utfordringer for Russiske Lapper

Tradisjonelt har Russiske Lapper levd i semi-nomadiske fellesskap, gjennom å flytte mellom forskjellige husly, kalt ‘chum’ avhengig av årstiden og reinens vandringer. Imidlertid har moderne utviklinger som urbanisering og industrialisering ført til store endringer i deres livsstil. Flere Saami har byttet ut den tradisjonelle nomadiske livsstilen til fordel for et mer stasjonært liv i urbane sentre, og dette har gitt et betydelig tap i deres tradisjonelle språk og kultur. Samtidig har klimaendringer og ødeleggelser av deres tradisjonelle beiteområder som følge av gruvedrift og annen industriell aktivitet også hatt negative effekter på deres livsstil.

H3: Verne om kulturen til Russiske Lapper

Diverse tiltak er iverksatt for å verne om kulturen til Saami-folket. Undervisning i det Saami-språket har blitt inkludert i noen skoler i regionen, og det er økt fokus på overføring av tradisjonelle ferdigheter som reindrift og håndverk. Saami-kunst og håndverk, som duodji, får også økt anerkjennelse fra det bredere russiske samfunnet.

Med deres unike kultur og levemåte, er de Russiske Lapper et levende eksempel på hvordan urbefolkningen kan bevare og styrke sin kultur og identitet, til tross for moderne press og utfordringer. Det gjenstår å se hvordan de vil tilpasse seg og overleve i møte med de stadig endrende omstendighetene i det 21. århundre.