Kostfibrer fra alger øker metthetsfølelsen, slik at man spiser mindre og slanker seg mer, viser en ny studie.

Vitenskapen har tidligere påvist at en fiberrik kost gjør det lettere å holde vekten.

Nå viser en ny studie at kostfibrer fra brunalger er spesielt egnet til å skape en kunstig metthetsfornemmelse som betyr at man ikke føler behov for å spise så mye og dermed gjør det lettere å slanke seg. De metthetsskapende kostfibrene fra alger kalles alginat.

Man har gjennom tre år undersøkt hvilken effekt det har å innta alginat i forskjellige doser. Man kan påvise at de friske forsøkspersonene som inntok alginat og samtidig kunne spise så mye de ville, følte seg mindre sultne og spiste mindre i forhold til de forsøkspersonene som ikke fikk drikke med alginat.

Algefibrer gir vekttap

Alger i naturen

Alger i naturen

I forsøket deltok 96 overvektige menn og kvinner, som ble delt opp i to grupper:

Den ene gruppen på 48 personer drakk en spesialprodusert fiberdrikk med alginat tre ganger daglig før hvert hovedmåltid som tilskudd til en energiredusert kost.

Den annen gruppen på 48 forsøksdeltakere drakk en placebodrikk uten alginat.

Forsøket pågikk i 12 uker. Og for de 80 forsøkspersonene som gjennomførte studiet fikk man et betydelig større vekttap med alginatbehandling sammenlignet med de forsøkspersonene som drakk en tilsvarende drikk uten alginat.

De forsøkspersonene som drakk fiberdrikken med tang slanket seg i gjennomsnitt 1,7 kilo mer enn placebogruppen.

Algegelé fyller opp magesekken
Vekttapet hos dem som drakk alginatene skyldes særlig et fall i fettprosenten. Alginatene danner en gelé i magesekken, som styrker signalene fra mage-tarmkanalen til hjernen om at man er mett, fordi gelen tar opp plass i magen. De overvektige forsøksdeltakerne spiste derfor mindre enn de pleide.

Man håper at fiberdrikken med alginat fremover kan hjelpe folk som gjerne vil bevare vekten eller slanke seg til å få bedre kontroll på sultfølelsen sin.

Hvis man spiser mer mat enn man forbrenner medfører det en ubalanse i kroppens energiregnskap. Det kan på sikt føre til vektøkning. Derfor er det viktig at nye kosttiltak bedrer kontrollen over sultfølelsen og begrenser matinntaket, konkuderer rapporten fra forsøket.