Honning tilsatt bjørkepollen kan redusere allergisymptomene i bjørkpollensesongen.

Forskjellige matvarer kan hjelpe mot pollenallergikere og honning med ekstra pollen kan hjelpe i den verste tiden. Et daglig inntak av honning tilsatt bjørkepollen før pollensesongen kan redusere allergisymptomene.

Nys og spis honning

Spis honning og spar deg for nysinga

Det er finske forskere som har gjennomført en studie med 50 forsøkspersoner som ble delt opp i tre grupper. En gruppe som spiste honning tilsatt bjørkepollen i løpet av vinteren, en annen som bare spiste vanlig honning og en tredje kontrollgruppe som ikke spiste honning.

Bare halvparten så mye medisin med honning

I den etterfølgende sesongen for bjørkepollen opplevde forsøkspersonene som hadde spist honning med bjørkepollen at de hadde langt færre høyfebersymptomer, at dagene uten symptomer var fordoblet og at de i løpet av bjørkepollensesongen hadde brukt halvparten så mye antihistamin som kontrollgruppen.

Vanlig honning har også en virkning

Gruppen som spiste vanlig honning klarte seg også godt i den etterfølgende bjørkepollensesogen. Den eneste forskjellen på denne gruppen og gruppen som hadde fått tilsatt bjørkepollen i honningen sin, var at de brukte en noe mer antihistamin enn de som hadde fått bjørkepollen tilsatt i honningen.

Doseringen er viktig

Da honning i seg selv også inneholder store mengder pollen kan det gi allergiske reaksjoner, noe som de finske forskerne også opplevde under forsøket.

Mindre medisin med honning

Mindre medisin med honning

I begynnelsen av forsøket ga man testpersonene 1 gram honning daglig, noe som svarer til ca en dråpe honning, og deretter økte man gradvis mengden til 8 gram eller ca en teskje honning.

Honning er et godt supplement til medisin

Forskerne ønsker fremdeles å undersøke hva en trygg dose er, og hva som er den beste sammensetningen i  honningen. Men inntil videre tyder mye på at honning tilsatt bjørkepollen samt vanlig honning kan brukes som et supplement til behandling av birkepollenallergi.