Oksygen er avgjørende for liv. Før mennesker kan fungere skikkelig skal oksygenet være til stede i tilstrekkelig store mengder i hele kroppen. En persons oksygenmetningsnivå måler mengden av oksygen som transporteres i blodet. Faller prosenten for mye kan det få katastrofale følger. Det er derfor sykehus overvåker oksygenmetningen, puls og blodtrykk ved fastsettelse av en pasients tilstand.

Moderne oksymeter

Test
En nøyaktig og enkel måte å måle oksygenmetningsnivået på er gjennom pulsoksimetri og du kan faktisk overvåke oksygeneringen din hjemme, finn det beste beste oksymeters på Testjakt. Et oksymeter er en innretning som klipses på en finger. Det sender ut to skarpe lys gjennom fingeren, et rødt og et infrarødt og måler blodets oksygeninnhold. Det skjer ved å analysere fargen på det blodet. Oksidert blod er lyst rødt. For å finne metningen måles lyset i forhold til puls.

Oksygert blod er lyserødt

Fakta
Blod transporterer oksygenet rundt  i kroppen takket være hemoglobin, et jernholdig protein i de røde blodlegemene. Hemoglobinmolekyler kan transportere opp til fire oksygenmolekyler. Den prosentvise andelen av oksygen som transporteres i blodet gir metningsnivået.

Hvilken oksygenmetning prosent er normal?
 F.eks. hvis hemoglobinmolekylet har tre oksygenmolekyler yter hemoglobinet bare 75 prosent av sin samlede kapasitet. I en større blodprøve kan 1000 hemoglobinmolekyler transportere opp til 4000 oksygenmolekyler. Hvis det bare 3920 oksygenmolekyler som transporteres brukes det 98 prosent av den samlede kapasiteten. Det betyr at blodets oksygenmetningnivå er på 98%.

Betydning
Hvis en persons oksygenmetningsnivå er for lavt betyr det at utilstrekkelig mengder oksygen når vitale organer og celler i kroppen. Dette kan føre til respirasjonssvikt og mulig død.

Selv om de ideelle nivåene kan variere avhengig av personen så har oksygenmetningsnivået for en ung voksen med sunt kosthold en tendens til å falle ned til mellom 95% og 98%. Respirasjonssvikt kan inntreffe når oksygenmetningen faller til 90%. Det gir ikke rom for stort avvik mellom normal og fatalt, derfor er det viktig for leger og sykepleiere og alltid overvåke en pasients oksygenmetning.

En pulsoksimeter krever en sterk regelmessig puls for å registrere en presis oksygenmetning. Mennesker med kalde hender og føtter kan noen ganger ha for svake impulser, noe som fører til unøyaktige målinger.

Misforståelser
Pulsoksimeter blir ikke påvirket av at pasienter har anemi, seglcelleanemi eller bilirubin i blodet.