For at mat skal holde seg i et kjøleskap er det avhengig av at kjøleskapet holder en jevn og god temperatur på rundt pluss fire grader. Blir det varmere, fremskyndes bakterieveksten, blir det kaldere, reduseres smaken på matvarene.

Derfor er det viktig at varm mat kjøles ned til romtemperatur før lagring i kjøleskapet, da de varme dampene vil bidra til økt kjøleskapstemperatur og gi grobunn for uønskete bakterier. Dette vil også påvirke maten som allereed er der inne, så dette er viktig.

Pakk heller ikke maten inn i lufttett emballasje før den er romtemperert, da dette kan føre til kondens og følgelig også økt bakterievekst.