reinsdyrEtterspørselen etter reinsdyrkjøtt er høyere enn noen gang, og årets eventyrlige sommer har gitt kjøttet ekstra høy kvalitet. Nå lanserer Coop to nye reinsdyrprodukter fra Varanger Vilt.

Den gode, varme sommeren har gitt perfekte beiteforhold for reinsdyr, og Coops leverandør Varanger Vilt gleder seg over resultatet.
– Reinsdyrene har hatt tilgang til mye og variert mat, deriblant sopp. Mye sopp gir reinsdyrkjøttet bedre smak og økt fyldighet, forteller salgs- og markedsansvarlig Ken Albert Abrahamsen i Varanger Vilt. Reinsdyrkjøttet egner seg til både hverdags og fest. Med Coops to nye produkter kan du velge mellom den enkle løsningen med å varme opp ferdigstekt reinsdyrstek, eller å lage viltmåltidet selv med reinskav.

Vil ha mer rein
I år vil Varanger Vilt produsere nesten 260 tonn reinsdyrprodukter, som er 60 prosent mer enn tidligere år. Også hos Coop er etterspørselen økende.
– I fjor solgte vi over 30 prosent mer reinsdyrkjøtt enn året før. Så langt har vi 13 ulike reinsdyrprodukter i vårt sortiment, og nå utvider vi altså utvalget med ytterligere to: Reinskav og ferdigstekt reinsdyrstek. Samtlige av våre reinsdyrprodukter leveres av Varanger Vilt, som har mottatt en rekke utmerkelser for produktene sine, sier Hege T. Berg-Knutsen, ansvarlig for Coops egne merkevarer.

Magert og mangfoldig urkjøtt
Årsaken til den økte etterspørselen er økt tilgjengelighet og at stadig flere får øynene opp for reinsdyrkjøttets smak og kvaliteter. I tillegg til den karakteristiske viltsmaken, er reinsdyrkjøttet også magrere enn mye annet kjøtt, med bare rundt fire prosent fett. Reinsdyrkjøtt er selve urkjøttet, og en av de eldste råvarene vi har i Norge. Reinsdyrene har beitet i Skandinavia i rundt 12 000 år. Det er lengre enn det har bodd mennesker her.

Om Varanger Vilt

 • Varanger Vilt AS er en familiedrevet bedrift, som driver med slakt- og videreforedling av reinsdyrkjøtt. Bedriften ligger i Bugøynes i Finnmark.
 • Selskapet ble grunnlagt i 1981 av Albert Abrahamsen.
 • Varanger Vilt har mottatt en rekke utmerkelser for reinsdyrproduktene sine, og er eneste bedrift innen sin bransje som er godkjent for bruk av Spesialitet-merket, utdelt av Matmerk.
 • I 2013 vil Varanger Vilt produsere nærmere 260 tonn med reinsdyrprodukter, og det meste leveres til Coop.
 • Tidligere i år gikk Varanger Vilt sammen med slakteriet Boazu (som betyr «rein» på samisk) og stiftet selskapet Varanger Rein. Det er Varanger Rein som står for distribusjonen av reinsdyrproduktene.


Om reinsdyr og reinsdyrkjøtt

 • Reinsdyrkjøtt er selve urkjøttet, og et av Norges eldste råvarer.
 • Det har vært reinsdyr i Norge siden innlandsisen trakk seg tilbake for rundt 12 000 år siden – dvs. før menneskene slo seg ned her.
 • I tillegg til å være en viktig matkilde, har reinsdyr spilt en viktig rolle i kulturen til samer og andre urfolk.
 • Reinsdyrkjøtt har en utpreget viltsmak og er magrere og mørere en mye annet kjøtt.
 • Reinsdyrkjøtt er tilgjengelig stort sett hele året, men er primært en sesongvare om høsten.
 • Reinsdyr går som regel fritt og beiter hele året. Kostholdet består av ulike sorter lav, urter, lyng og sopp, noe som bidrar til den gode viltsmaken kjøttet er kjent for.
 • Nesten alt reinsdyrkjøtt som omsettes på restaurant og i butikk er fra tamrein.
 • I gjennomsnitt spiser hver nordmann 300 gram reinsdyrkjøtt i året.