Barn har massevis av glede ved å bli invitert inn på kjøkkenet. Men det er også noen utfordringer når man er kokk i barnehøyde. Les her hva som er vanskelig og hvordan du best hjelper.

Det kan være vanskelig for barn å forstå måleenheter i oppskrifter

Slik hjelper du:

Det er lettere for barn å forholde til seg hvor mye èn desiliter er hvis de kan sammenligne det med et kjent mål. Lær barnet hvor mange desiliter det for eksempel er i en liter melk. Det kan skape et bilde i hodet som gjør det lettere for barnet å forestille seg hvordan èn desiliter ser ut.

Det kan være vanskelig for barn å ha overblikk på kjøkkenet

Matglede!

Matglede!

Slik hjelper du:

For barn kan det være vanskelig å se inn i fremtiden og planlegge hvilken rekkefølge tingene skal gjøres i. Overblikk er noe som kommer sammen med erfaring. Du kan hjelpe ved å finne fram ingredienser og redskaper eller bare ved å ha tålmodighet og forståelse for at det kan være vanskelig for barn å ha oversikt over hele prosessen i hodet.

Det kan være vanskelig for barn å holde konsentrasjonen

Slik hjelper du:

Barnet kan ha lyst til å stoppe halvveis i matlagningen fordi de mister konsentrasjonen eller vil lage noe annet. Men hvis du får hjulpet barnet til gjennomføre hele prosessen vil gleden og stoltheten med det ferdige resultatet en annen gang være motivasjon til å bli ferdig med matlagningen, selv om konsentrasjonen halter underveis.

Barn vil gjøre det helt alene … nesten

Slik hjelper du:

Barn vil ikke rettes på eller overvåkes på kjøkkenet. Men avhengig av barnets alder kan det selvfølgelig være nødvendig å holde et våkent øye eller hjelpe litt på vei. Kunsten er å hjelpe på en måte som gir barnet lyst til å lære noe og føler at det snart vil mestre noe nytt.