Helt siden den franske konditoren Nicolas Appert patenterte hermetikkboksen tidlig på 1800-tallet en gang, har det utvilsomt vært et behov for et spesielt tilpasset verktøy å åpne disse med. Nemlig boksåpneren, men hvor utrolig det enn høres, så har ikke åpneren utviklet seg i samme tempo som selve boksen. Faktisk gikk det nesten en mannsalder før begge deler var på markedet samtidig.

Akkurat hvilket tidspunkt boksåpneren ble oppfunnet på er usikkert, men mens det er nærliggende å tro at det har skjedd noenlunde rundt den samme tiden som selve hermetikkboksen så dagens lys, viser det seg at dette trolig feil, og selv om det sikkert ble eksperimentert en del på dette, er det ting som tyder på at det faktisk gikk nesten femti år før man så en boksåpner av den typen vi ser i dag. I hvertfall ble de første ikke patentert før på 1850-tallet. Litt pussig egentlig, for det må helt klart ha vært problematisk med en boks uten åpnemuligheter. Ikke minst når vi idag er så vante til boksåpnere og utformingen av dem.

Dagens boksåpner i sin enkleste form er like genial som den er enkel, men til tross for et simpelt konsept, har det også på denne fronten vært en rivende teknologisk utvikling, og boksåpnere finnes i dag i alle mulige fasonger og varianter, og i tillegg til de aller minste manuelle, finnes det både mekaniske og helautomatiske. Ja, til og med motordrevne og for venstrehendte. Men det tok tid altså, før den virkelig slo igjennom, men når teknologi utvikles følger boksåpnerne med..