Fisk er sunt, ingen tvil om det, og det ideelle er fisk minimum to til tre ganger i uken.

Gjerne litt fetere fisk, men alle slags fisk er bedre enn ingenting, så hva gjør man så hvis man simpelthen ikke liker fisk, hverken på den ene eller andre måten? Ettersom fisk inneholder en del vitaminer og andre ting kroppen har godt av, kan man søke å få disse på andre måter, enten som vitaminpiller eller i form av kapsler.

Både omega 3 og vitamin D finnes å få i pille- eller kapselform, noen også med vitamin A, men sistnevnte skal man være litt forsiktig med, da for mye av denne heller ikke er godt.

liker-fisk-ikke

Ikke alle liker fisk

Tran er også en mulighet, da denne ofte er renset for antioksidanter og tilsatt ønsket mengde av de riktige vitaminene, men mange liker ikke smaken, og tran i tilnærmet ren form inneholder også en del av det overflødige fiskefettet. Noe som heller i er bra i lengden hvis det kan unngår.

I Norge er selolje også blitt et populært alternativ den senere tiden, men hvorvidt den på noen måte er bedre eller dårligere enn rendyrket fiskeolje er det ingen som med sikkerhet kan fastslå.

Likeledes er det en viss usikkerhet rundt hvorvidt fiskeoljer i kapsler er sunnere enn riktig fisk og spesielt er det rettet mye fokus på hvorvidt forskjellige miljøgifter ”følger med” i fremstillingsprosessen, eller om fiskeoljen blir renset godt nok.

Det er ingen hemmelighet at enkelte fete fiskesorter kan inneholde forholdsvis mye tungmetaller og dioksiner, mens enkelte fiskeoljefabrikker får en del kritikk for de hygieniske forholdene de produserer under.