Mortensdagen feires den 11. november hvert år, og er dagen da Martin av Tours ble begravet i Tours i år 397. Dette feires spesielt om kvelden den 10. november, og ifølge tradisjonen skal det denne kvelden serveres gås til middag. Derav navnet Mortensgås.

Ifølge legenden ble sankt Morten (Martin) utnevnt til biskop i Tour den 4. juli i år 371, men av ren ydmykhet, ville ikke den fromme Morten ha stillingen som biskop. Derfor gjemte han seg i en gåsebinge for å unngå utnevnelsen, men uansett hvor mye Morten hysjet og ba dem være stille, larmet de så mye at han ble funnet, og tiltvunget stillingen som biskop.

Sankt Morten tolket det i ettertid som om at gjessene hadde forrådt ham med vilje, og han bestemte dermed at gjessene hvert år skulle straffes ved at man skulle slakte og spise dem.

De første historiske betegnelser stammer fra tyske beskrivelser fra 1500-tallet, og fra 1700-tallet har det også i Norden vært en allment kjent skikk at det serveres gås på Mortensaften. Dog har selve fuglen endret seg fra å være en gås til å bli en and, sannsynligvis på grunn av at størrelsen på en and er mer praktisk enn en gås, både hva matmengde angår, og mulighetene for å tilberede den i ovnen i et moderne kjøkken. Dessuten oppdrettes det ikke like mange gjess i fødevareøyemed lenger, og det anslås at rundt en tredjedel av alle ender som tilberedes og spises i løpet av et år, spises nettopp som Mortensgås denne dagen.