Økologiske matvarer er dyrket og produsert uten plantevernmidler eller kunstige tilsetningsstoffer, fargestoffer, søtstoffer, konserveringsmidler. Økologisk mat er ekte mat!

Etter 2. verdenskrig var det en nødvendighet å øke matvareproduksjonen slik at det aldri skulle bli behov for rasjoneringer igjen. Men dette var dessverre også begynnelsen til produksjon av billigere og næringsfattig mat.

Bønder ble av European Common Agricultural Policy oppfordret til å øke mengden av mat ved å bekjempe sykdommer og insekter med kunstige kjemikalier, gjødsel, plantevernmidler og ugressmidler. Dermed kunne det produseres større avlinger, utbytte og besetninger av kyllinger, kuer, griser etc.

Men hvis vi fortsetter med å forurense jorden (miljøet), forurenser vi oss selv fordi jorden er føden vår. Så når du setter tennene i et eple eller en burger, heller melk på müslien din – får du ikke bare det måltidet du kan se.

Les også: Hvorfor velge økologisk

Ekte mat er best!

Ekte mat er best!

Dyr, frukt og grønnsaker tar opp i seg de kjemikaliene som blir gitt eller sprøytet på dem – og det neste leddet i næringskjeden til å absorbere disse kjemikaliene er deg. Vår daglige kost er nylig blitt undersøkt og inneholder rester av ca. 30 forskjellige kunstige kjemikalier.

Et vanlig eple i supermarkedet kan være behandlet opp til 40 ganger med opp til 100 forskjellige kjemikalier. I tillegg til det så får storfe, kyllinger og andre landbruksdyr en farlig cocktail av antibiotika, hormoner, antiparasitmedisin og mange andre former for medisin på daglig basis, uansett om de er syke eller ikke.

Medisinen tas i opp dyrene og gis videre til oss forbrukere i den melken, smøret, eggene og kjøttet vi inntar. Det burde være et grunnleggende krav at den maten vi kjøper og spiser ikke har blitt forurenset med kunstige kjemikalier og genetisk modifiserte ingredienser.

Les om: Økologisk mat i Afrika

Økologiske matvarer er svaret
Fordelene er at økologiske varer er dyrket og produsert naturlig uten unødvendige kunstige tilsetningsstoffer, fargestoffer, smaksstoffer, søtstoffer, konserveringsmidler.

Økologiske varer inneholder gjennomsnittlig flere vitaminer, mineraler, enzymer og andre mikronæringsstoffer enn matvarer fra moderne landbruk. Dessuten blir økologiske varer dyrket og alt opp på en måte slik at jorden forblir næringsholdig ved hjelp av naturlig gjødsel, kompost samt rotering av avlingene.

Metoder som faktisk ble brukt opprinnelig før landbruket ble industrialisert og gjort kjemisk effektivt.

Men du skal ikke bare spise økologisk for å få en bedre helse og forbedre miljøet; spis det også fordi smaken er bedre. Økologiske frukter, grønnsaker, kjøtt og melkeprodukter er rike på god smak og har god konsistens.

Det kan smakes at de har fått lov å vokse eller gresse på en sunn og næringsrik jord. Ikke-økologiske varer blir ofte høstet for tidlig eller er fulle av kjemikalier som skjuler den naturlige smaken.

Økologiske varer får lov å modnes naturlig og dermed utvikle en rik og god smak.