Det finnes mange måter å forhindre den globale oppvarmingen på, og man blir stadig utsatt for krav om ulike handlinger. Å kjøre mindre er kanskje den mest «populære» måten på, men var du klar over at matproduksjon har veldig mye å si for den stadig større trusselen? Dersom flere begynner å spise økologisk mat, vil nemlig flere og flere landbruk gå over til denne typen produksjon, og dermed utsette klima og miljø for langt mindre belastning enn ved vanlig matproduksjon.

Derfor er vanlig gårdsbruk farlig

Med tilsetningsstoffer og masseproduksjon som skal skje i raskt tempo, og bruk av ulike kjemikalier og sprøytemidler, sier det seg selv at slik gårdsdrift er mer skadelig for miljøet enn hva økologisk matproduksjon vil være. Først og fremst vil vanlig gårdsdrift med slik bruk av kunstige midler, for eksempel kunstgjødsel, skade miljøet i nærområdet. Dette vil ha ringvirkninger, og med nok antall gårder som fortsetter den samme trenden, så vil de være med på å ødelegge kloden får.

Det samme gjelder for kjøttproduksjonen. Det har lenge vært kjent at matproduksjonen utgjør en betydelig del av klimagassene som er menneskeproduserte, men når forskerne kunne presentere en rapport som tilsa at over halvparten av klimagassene vi slipper ut, kommer fra kjøttindustrien, så var det mange som ble sjokkerte og rystet. Mye av dette skjer fordi kjøttproduksjonen skjer i et så hurtig tempo, noe som ikke er tilfelle for økologisk landbruk, der dyrene får leve i sin naturlige gang.

Spis økologisk = redd kloden

Det høres kanskje enkelt ut, men for hver person som er med på å kjøpe økologisk mat i butikken, vil kunne være en bidragsyter til at den globale oppvarmingen ikke blir realitet. Det har seg nemlig slik at økologisk landbruk har minimalt med effekter og utslipp av klimagasser, ettersom hele prosessen – enten det er snakk om dyrking av grønnsaker eller kjøttproduksjon – skjer i naturlige forhold. Det betyr mindre skader på miljøet, og bedre samvittighet for deg.

Du kan naturligvis ikke redde miljøet og kloden vår alene ved å kjøpe økologisk mat, men du kan gå foran som et godt forbilde, og la andre følge etter deg. Jo flere som begynner å vise interesse for denne typen produkter i butikken, jo bedre. Da vil nemlig butikkene merke den større etterspørselen etter økologiske produkter, og til slutt vil man kanskje finne hele hyllevegger som kun har økologisk mat. Norge er fortsatt blant de dårligste landene i Østen på å spise økologisk, så her gjelder det bare å henge med!