Vi har sikkert alle lest om det. Om folk som er blitt syke av maten de har spist. Ja kanskje til og med avgått ved døden på grunn av det. Og hver eneste gang starter det umiddelbart en større heksejakt etter en synder, og da fortrinnsvis en produsent som ikke har fulgt spillereglene i forhold til fremstilling og behandling av mat. Korsfest, korsfest, roper pressen, og folket henger seg på.

Men er det alltid slik at det ubetinget er produsentens feil? Er det alltid produsenten som skal ha det fulle og hele ansvar? Nei, det er ikke det, og nyere undersøkelser utført i Danmark viser at i så godt som alle tilfellene hvor noen blir syke eller dør av matvareforgiftning eller av bakterier som kommer til via mat, er selvforskyldt. Det vil si, det er forbrukeren selv som har brutt selv de mest elementære reglene for god hygiene i eget kjøkken.

syk-matRiktignok skal det helst ikke forekomme bakterier eller virus i matvarene vi spiser, men da mye av maten vi fortærer ofte er både prefabrikkert og har sitt opphav fra langt unna, går den gjennom mange flere ledd som hver for seg innebærer en viss risiko for smitte. Der man tidligere gikk på Samvirkelaget og kjøpte poteter levert av en bonde i nabolaget samme dag, visste man godt hvor maten kom fra og hvem man skulle henvende seg til for å finne årsaken hvis noe var uregelmessig. I dag kan en fødevare bli produsert i et land langt unna, og denne skal gjennom mange prosesser og mulige smittekilder før den ender opp på norske matbord. La oss for enkelthet skyld holde oss til poteten, som allerede nevnt, men eksempelet kan like gjerne gjelde hvilken som helst grønnsak man finner i disken på nærbutikken.

For det første dyrkes grønnsakene på store marker, hvor de opplagt er eksponert for alle mulige smittekilder. Det kan være dyr som gjør fra seg i markene, eller kanskje også mennesker. Dette finner man eksempler på en gang i blant, at folk er blitt smittet med sykdommer som kun spres via menneskelig avføring(!) Akkurat hvordan dette skjer kan man vel bare spekulere i, men det kan være tilfeldig forbipasserende som trenger å gjøre sitt fornødne, eller folk som arbeider i markene som ikke har mulighet for å komme på et toalett.

Uansett blir disse grønnsakene på ett eller annet tidspunkt høstet, og er det da kun én enkelt av dem som er smittet, blir denne ristet rundt sammen med en mengde andre, og eventuelle jord- eller avføringsrester får rikelig anledning til å spre seg rundt. Heldigvis blir disse grønnsakene i våre dager relativt hurtig emballert i separate poser eller pakninger, og som oftest stanser smittemulighetene der. Rent bortsett fra hver gang i transportkjeden de er i kontakt med mennesker, og det kan være en litt uoppmerksom toller som ikke har vasket hendene etter et toalettbesøk, eller en butikkansatt som pakker dem ut, eller rett og slett en syk kunde som berører dem i butikkhylla minutter før du selv kjøper dem.