Melk og melkeprodukter anses for å være en medvirkende årsak til mange helseproblemer. Og ikke uten grunn, for all den melken som selges i butikkene i Norge er pasteurisert. Frisk melk inneholder viktige fordøyelsesenzymer, blant annet:
  • Laktase som muliggjør fordøyelse av laktose (melkesukker)
  • Fosfatase som er essensiell for opptaket av kalsium
  • Lipase som er nødvendig for opptak av essensielle fettsyrer fra melken.
Pasteuriseringen ødelegger enzymene. Derfor er opptaket av blant annet kalsium fra pasteurisert melk meget liten. Også de gunstige melkesyrebakteriene og en del vitaminer ødelegges ved pasteurisering. F.eks. B12-vitamin og B6-vitamin ødelegges. Dessuten ødelegges en del av de essensielle Omega-3 fettsyrer i melkefettet. Hvis man lider av laktoseintoleranse ved inntak av pasteurisert melk, så kan det godt hende at man fremdeles kan drikke upasteurisert melk uten problemer, fordi den inneholder laktaseenzymet som gjør det mulig for organismen å fordøye laktosen. Statistikk viser at i  de land hvor befolkningen drikker mye melk, har man størst forekomst av benskjørhet. Det ville nok være annerledes hvis man byttet ut den pasteurisert melken med frisk melk, slik at kalken og andre mineraler i melken kunne opptas i kroppen. Ødeleggelsen av enzymer begynner ved en temperatur på under 50 grader Celsius. Ved pasteurisering brukes en temperatur på minimum 72 grader C i 15 sekunder, noe som enzymene ikke tåler. Langtidsholdbar melk varmes helt opp til omkring 130 grader C, noe som bevirker at enda flere vitaminer ødelegges. Naturlig melkefett i upasteurisert melk har et høyt innhold av essensielle omega- 3 fettsyrer. Melkefettet er viktig for opptaket av de fettoppløselige vitaminene (A, D og E) samt mineraler fra melken. Det er derfor ikke noen god idé å fjerne det meste av fettet fra melken slik man gjør med skumme melk og lettmelk. Kilde: Dr. Mercola I upasteurisert melk bevares vitaminer og de gunstige melkesyrebakteriene som ellers ødelegges ved pasteurisering. Frisk melk kan ikke selges i butikker i Norge. Så inntil lovgivningen endres så kan man dessverre bare kjøpe frisk melk fra noen få melkeprodusenter som selger privat.

Mer om: Upasteuriserte melkeprodukter er sunnere

Oppfatningen om at upasteuriserte melkeprodukter er sunnere har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Dette skyldes den gryende interessen for naturlig og ubehandlet mat. Upasteurisert melk, også kjent som råmelk, er melk som ikke har gjennomgått pasteuriseringsprosessen. Det er flere grunner til at noen mener at disse produktene er sunnere.

For det første, upasteuriserte melkeprodukter inneholder alle de naturlige næringsstoffene som finnes i melk. Pasteurisering innebærer oppvarming av melken for å drepe sykdomsfremkallende bakterier, men denne prosessen kan også redusere mengden av noen viktige næringsstoffer, slik som vitaminer A, B, C og E. I tillegg kan pasteurisering påvirke kvaliteten av proteinene i melken.

For det andre, råmelk har en høy forekomst av probiotika, de gode bakteriene som bidrar til å opprettholde en sunn tarmflora. Dette spiller en avgjørende rolle i immunsystemets helse. Probiotiske produkter er i dag svært populære, og mange mener at upasteuriserte melkeprodukter er en naturlig kilde til disse helsefremmende bakteriene.

Mens det er argumenter til fordel for upasteuriserte melkeprodukter, er det viktig å være oppmerksom på potensielle helsemessige risikoer. Uten pasteurisering kan det være en økt risiko for matbårne sykdommer forårsaket av bakterier som E.coli, salmonella og listeria. Å drikke råmelk kan være særlig risikabelt for personer med svekket immunforsvar, eldre, gravide og små barn.

Disse potensielle risikoene gjør det viktig å veie fordelene mot ulempene når man vurderer upasteuriserte melkeprodukter. Ved å ta informerte valg kan vi alle bidra til et sunnere kosthold.